Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel Logo

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Doelstelling Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel

  • Stichting Speelplezier heeft als doel het bieden van de mogelijkheid voor een zinvolle ontspanning en vrijetijdsbesteding aansluitend bij de behoeften van de in de wijk wonende jeugd teneinde de jeugd zich lichamelijk, sociaal en emotioneel te laten ontwikkelen.
  • Tevens wil de speeltuin de volwassenen voor zover dit mogelijk is creatief en recreatief werkzaam laten zijn om daarmee een bijdrage te leveren aan een harmonische ontwikkeling van de samenwerking in de wijk.
  • Als laatste doel is het bevorderen van de leefbaarheid en het woongenot, en het realiseren van sociale ontmoetingsplekken voor alle inwoners van de gemeente Aarle-Rixtel.

 

Inkomsten

Inkomsten worden verkregen door sponsoring en door een bijdrage van de gemeente Laarbeek.

Sponsoren en fondsen worden telefonisch of per brief/mail benaderd.

 

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen wordt besteed door het aankopen van alles wat benodigd is om een veilige nieuwe speelgelegenheid te creëren in Aarle-Rixtel. Denk hierbij aan de speeltoestellen zelf, maar ook bijvoorbeeld aan banken, picknicktafel enz.

 

Het beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Speelplezier Aarle-Rixtel bestaat uit 4 personen.

Iedereen in het bestuur werkt op vrijwillige basis er wordt geen salaris betaald.

 

Actueel Verslag:

Inmiddels heeft de stichting Speelplezier Aarle-Rixtel 3 speellocaties in Aarle-Rixtel verwezenlijkt. Momenteel wordt aan de vierde locatie gewerkt en deze willen we realiseren in het najaar van 2024. Bij elke speellocaties wordt een werkgroep gevormd van mensen uit de buurt van deze locatie. De werkgroep regelt alles en de stichting faciliteert, stuurt en adviseert de werkgroep. De stichting wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren in de buurt van speellocatie. Daarom draagt de werkgroep ideeën aan, zij bepalen hoe de speellocatie eruit komt te zien. De stichting stuurt hierbij aan en overlegd met de gemeente wat wel en niet mogelijk is. Nadat er idee is uitgewerkt en de tekeningen klaar zijn en goedgekeurd gaat de stichting offertes opvragen bij bedrijven die de speelgelegenheid kunnen leveren en bouwen. Zodra de offertes binnen zijn wordt er een keuze gemaakt en worden fondsen en sponsoren benaderd. De stichting probeert het bedrag bij elkaar te krijgen wat nodig is om de speelgelegenheid te maken naar de wensen van de werkgroep. Als dit rond is volgt de realisatie van de speelgelegenheid, daarbij wordt hulp ingezet van de werkgroep die bijvoorbeeld helpen met het aanplanten van bomen en struiken.

 

Aanvullende documenten
Download Beleidsplan speelruimten 2017
Staat van baten en lasten 2022 Stichting Speelplezier
Staat van baten en lasten 2022 Stichting Speelplezier incl toelichting
Balans en Staat van baten en lasten incl toelichting


Website gemaakt door: CoWEB.nl Reclamebureau